Kamyaran

19,629 Posts Share
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
parche_zaiiton7. 👗نخی کودک بسیار نرم و لطیف
بدون حساسیت پوستی
مناسب البسه،ست بالش و تش

👗نخی کودک بسیار نرم و لطیف بدون حساسیت پوستی مناسب البسه،ست بالش و تشک بچه مناسب هر ایده و دوخت درصد آب رفت 5درصد ✔️عرض ۱۵۰ 💰قیمت متری ؟؟؟هزار👈جهت اطلاع از قیمت کامنت بزارین براتون دایرکت میکنم 💌هزینه ارسال ۱۵هزار #کردستان #سنندج #کرمانشاه #زاهدان #مشهد #ایلام #یاسوج #تهران #تبریز #ارومیه #اصفهان #شهرکرد #ساری #رشت #یزد #اهواز #بوشهر #بندرعباس #کرمان #شیراز #تالش #اردبیل #کاشان #خرماباد #آبادان #گرگان #بجنورد #بروجرد #همدان #سمنان

Share 20 0
parche_zaiiton7. 👗نخی کودک بسیار نرم و لطیف
بدون حساسیت پوستی
مناسب البسه،ست بالش و تش

👗نخی کودک بسیار نرم و لطیف بدون حساسیت پوستی مناسب البسه،ست بالش و تشک بچه مناسب هر ایده و دوخت درصد آب رفت 5درصد ✔️عرض ۱۵۰ 💰قیمت متری ؟؟؟هزار👈جهت اطلاع از قیمت کامنت بزارین براتون دایرکت میکنم 💌هزینه ارسال ۱۵هزار #کردستان #سنندج #کرمانشاه #زاهدان #مشهد #ایلام #یاسوج #تهران #تبریز #ارومیه #اصفهان #شهرکرد #ساری #رشت #یزد #اهواز #بوشهر #بندرعباس #کرمان #شیراز #تالش #اردبیل #کاشان #خرماباد #آبادان #گرگان #بجنورد #بروجرد #همدان #سمنان

Share 17 0
mohsenazizi3113. #rojava 
ترانه \" کوبانی \" از شاهین نجفی به زبان کوردی در وصف فرزندان ک

#rojava ترانه " کوبانی " از شاهین نجفی به زبان کوردی در وصف فرزندان کورد سروده شده ، این ترانه از زبان یک مادر شهید روایت شده است نوشته شاهین درباره این ترانه: ﺩﯾﺪﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ، ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ؟ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﯽﺳﻮﺯﯼ ﻭ ﻧﻔﺴﺖ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﺕﻓﺮﯾﺎﺩ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯽ . ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ . ﻣﻦﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ. ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺣﻨﺠﺮﻩ ﺍﺕ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ، ﺷﺒﯿﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ . ﺧﻮﻥ، ﺁﺭﺍﻡ ﻭ ﻣﺘﯿﻦ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽ ﺟﻬﺪ . ﺍﯾﻦ ﺻﺪﺍ ﺁﻥ ﺻﺪﺍﺳﺖ. ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻔﻪ ﯼ ﺯﺍﺋﻮ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﺩ ﺑﭽﻪ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ . ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﺶ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ. ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮﺭ ﮐﻦ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ. ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ. ﺻﺪﺍﯼ ﺿﺠﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻥ ﺧﻔﻪ ﺷﺪﻩ. ﺍﯾﻦ ﻻﻻﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻟﻬﺠﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻗﺒﻞ ﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ .ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻻﻻﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻟﮏ ﻣﺎ، ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﮑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﯾﺪ . ﺷﺎﻫﻮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ‏( ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ؟ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﺎﻫﻮﯼ ﻓﺮﺯﺍﺩﺍﺳﺖ ‏) ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﻭﺑﺎ ﻣﺠﯿﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺷﻌﺮﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪﺣﺘﯽ ﻣﻠﻮﺩﯼ ﻭﺍﯾﺪﻩ ﺍﯼ . ﻣﺠﯿﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺭﯾﻔﯽ ﺭﺍﺑﺎ ﮔﯿﺘﺎﺭ ﺯﺩ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺁﻣﺒﯿﻨﺲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ . ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻗﺒﻮﻟﺶ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﮐﻢ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﻧﻈﺮﺍﺗﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺮﯾﮑﯽﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩ. ﺑﺴﺎﻁ ﻣﯿﮑﺮﻭﻓﻦ ﻫﺎ ﺭﺍ ﭼﯿﺪ ﻭ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻭﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ. ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦﻭﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎﯼ ﺭﺯﻣﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﺸﻤﺎﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﯿﻢﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﮐﻮﺭﺩﯼ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ . ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻮﯼ ﺑﺎﺭﻭتﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻭ ﺧﻤﭙﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ . ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﯿﻤﺎ، ﺭﻓﯿﻘﯽ ﻧﺪﯾﺪﻩ، ﺍﺯ ﻧﺎﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﻬﯿﻢ ﺷﺪﻭ ﻃﺮﺣﯽ ﺯﺩ ﻭ ﺑﺎﻗﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥﻭ ﺣﺲ ﻭ ﺣﺎﻟﺶ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﻭﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ. ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺠﺴﺪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ ﭘﺲ ﻣﺎﺗﻼﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻠﻒ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺷﯿﭙﻮﺭ ﻭ ﭘﺘﮏ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺍﺯ ﻻﻻﯾﯽ ﺧﻮﻥ ﻣﯽ ﭼﮑﺪ. #شاهین_نجفی @shahinnajafi

Share 36 0
arashrohani_official. گالری موبایل یاسر 
#برای_اولین_بار_در_کامیاران  نانو کردن صحفه گوشی با

گالری موبایل یاسر #برای_اولین_بار_در_کامیاران نانو کردن صحفه گوشی با اشعه و مایع نانو دیگر نیازی به طلق و گلس های ضخیم و بد فرم ندارید. مقاومت صحفه گوشیتان را ۱۰۰ درصد افزایش دهید.😍 آدرس: کامیاران خیابان بهشتی جنب بانک ملت @yaser.hadadi10 لینک کانال تلگرامی👇👇👇 https://t.me/joinchat/AAAAAEBp7t6N6hJWNqZClA

Share 92 2
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
shahram.faridi_136611. .
پست موقت ... یاسر بی نام

. پست موقت ... یاسر بی نام

Share 79 0
hasan_kamyaran. #شهید_حسین_علی_نیکنام ❤آرزوی من شهادت است⚘

#شهید_حسین_علی_نیکنام ❤آرزوی من شهادت است⚘

Share 45 0
maxwax_kam. •
✔ اتمام ریکاوری و احیای رنگ ، صفرشویی تخصصی Taxi💯💯💯 تقدیم به نگاه

• ✔ اتمام ریکاوری و احیای رنگ ، صفرشویی تخصصی Taxi💯💯💯 تقدیم به نگاه زیبایتان🌹🌹🌹 با ما مثل 💎بدرخشید شماره تماس جهت ارتباط و نوبت دهی ۰۹۱۸۰۵۳۱۶۱۳ زردویی • 🔱 اولین مرکز تخصصی دیتیلینگ و ریکاوری رنگ خودرو🔱 ✅ سرامیک بدنه، چرم صندلی و رینگ با ضمانت ۵ تا ۷ ساله💎 ✅ ریکاوری و احیای رنگ (واکس و پولیش حرفه ای)🚘 ✅ کلین صفرشویی تخصصی🚗 ✅ رنگ قطعات داخل کابین🎨 ✅ شفاف سازی چراغ به صورت تخصصی💥 ✅ لیسه کشی و قلم گیری💎 ✅ ترمیم آفتاب سوختگی🌅 👑 شعبه های اصلی ما💯💯💯 ✔@maxwax_saqqez🔱 ✔@maxwax_kam 🔱 ✔@maxwax_bnd🔱 -------------------------------------------- #سرامیک_بدنه #ریکاوری #احیای_رنگ #صفرشویی #کامیاران #شفاف_سازی #دیتیلینگ #قلم_گیری #پولیش #واکس #ماشین #رنگ # #maxwax_kam

Share 50 4
yaser.hadadi10.

.................

Share 196 0
parche_zeitoon6. 👗حریر نخ بدون نیاز ب استر
😍طرح جدید
✔️قواره ۳.۵متری
✔️عرض ۱۱۵
💶قیمت

👗حریر نخ بدون نیاز ب استر 😍طرح جدید ✔️قواره ۳.۵متری ✔️عرض ۱۱۵ 💶قیمت قواره: فقط ۱۱۵هزار 💌هزینه ارسال ۱۵هزار

Share 46 0
parchesaraye_termeh. 📢 🎀 حریر ملیله و مروارید دوزی طرح لیندا ، هفت و هشتی ، کاری #جدید و

📢 🎀 حریر ملیله و مروارید دوزی طرح لیندا ، هفت و هشتی ، کاری #جدید و بسیار زیبا ، مناسب همه سلیقه ها ، کیفیت ۲۰ ، #لاکچری و #فوق_لاکچری 📏 قواره : ۳.۵ متر ، عرض ۱۱۵ سانت . 👗 فروش فقط بصورت قواره ای ، #اورجینال 💰 قیمت : دایرکت ، واتساپ یا تلگرام ، به شماره ۰۹۲۱۵۰۱۸۰۸۹ ( یاسمی ) _____________________________________ وارد کننده مستقیم از #دبی در پیج زیر 👇👇👇 _____________________________________ @parchesaraye_termeh _____________________________________ برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه سفارش از طریق دایرکت ، واتساپ یا تلگرام به شماره ۰۹۲۱۵۰۱۸۰۸۹ 📲 یاسمی _____________________________________ برای خرید حضوری به آدرس : کردستان ، کامیاران ، خ گیلانی ، پاساژ ملت ، پارچه سرای ترمه (یاسمی) مراجعه فرمایید . شماره تماس : ۰۸۷۳۵۵۲۳۹۱۱ _____________________________________ #یاسوج #کردستان #کرمانشاه #مجلسی #مجلسی_خاص #مجلسی_شب #مجلسی_جدید #مجلسی_شیک #کامیاران #جوانرود #ساری #مشهد #پارچه_زنانه #پارچه #پولکی_لباس #سنه #تهران #سقز #بانه #پاوه #مروارید #مرواریددوزی #پارچه_سرای_ترمه

Share 135 0
sayvan_vazehi.

.................

Share 5 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
sport_omid2019.official.

.................

Share 292 0
payam_nadimi.

.................

Share 74 15
parchesaraye_termeh. 📢 🎀 حریر ملیله و مروارید دوزی طرح لیندا ، هفت و هشتی ، کاری #جدید و

📢 🎀 حریر ملیله و مروارید دوزی طرح لیندا ، هفت و هشتی ، کاری #جدید و بسیار زیبا ، مناسب همه سلیقه ها ، کیفیت ۲۰ ، #لاکچری و #فوق_لاکچری 📏 قواره : ۳.۵ متر ، عرض ۱۱۵ سانت . 👗 فروش فقط بصورت قواره ای ، #اورجینال 💰 قیمت : دایرکت ، واتساپ یا تلگرام ، به شماره ۰۹۲۱۵۰۱۸۰۸۹ ( یاسمی ) _____________________________________ وارد کننده مستقیم از #دبی در پیج زیر 👇👇👇 _____________________________________ @parchesaraye_termeh _____________________________________ برای کسب اطلاعات بیشتر از قیمت و نحوه سفارش از طریق دایرکت ، واتساپ یا تلگرام به شماره ۰۹۲۱۵۰۱۸۰۸۹ 📲 یاسمی _____________________________________ برای خرید حضوری به آدرس : کردستان ، کامیاران ، خ گیلانی ، پاساژ ملت ، پارچه سرای ترمه (یاسمی) مراجعه فرمایید . شماره تماس : ۰۸۷۳۵۵۲۳۹۱۱ _____________________________________ #یاسوج #کردستان #کرمانشاه #مجلسی #مجلسی_خاص #مجلسی_شب #مجلسی_جدید #مجلسی_شیک #کامیاران #جوانرود #ساری #مشهد #پارچه_زنانه #پارچه #پولکی_لباس #سنه #تهران #سقز #بانه #پاوه #مروارید #مرواریددوزی #پارچه_سرای_ترمه

Share 234 5
pezhman.azizi66. 😊😎

😊😎

Share 125 18
mehran_khazani78. خرس کوچولو ❤️❤️❤️❤️❤️🐷🐷😯😯😯😯😍😍❤️😯😍😯❤️😀😀🤩 #kamyar696#kamya

خرس کوچولو ❤️❤️❤️❤️❤️🐷🐷😯😯😯😯😍😍❤️😯😍😯❤️😀😀🤩 #kamyaran_

Share 100 1
maxwax_kam. •
لطفا ورق برنید : ✔ اتمام احیای رنگ و صفرشویی تخصصی 405 مدل 91💯💯 تق

• لطفا ورق برنید : ✔ اتمام احیای رنگ و صفرشویی تخصصی 405 مدل 91💯💯 تقدیم به نگاه زیبایتان🌹🌹 شماره تماس جهت ارتباط و نوبت دهی ۰۹۱۸۰۵۳۱۶۱۳ زردویی با ما مثل💎بدرخشید • 🔱 اولین مرکز تخصصی دیتیلینگ و ریکاوری رنگ خودرو🔱 ✅ سرامیک بدنه، چرم صندلی و رینگ با ضمانت ۵ تا ۷ ساله💎 ✅ ریکاوری و احیای رنگ (واکس و پولیش حرفه ای)🚘 ✅ کلین صفرشویی تخصصی🚗 ✅ رنگ قطعات داخل کابین🎨 ✅ شفاف سازی چراغ به صورت تخصصی💥 ✅ لیسه کشی و قلم گیری💎 ✅ ترمیم آفتاب سوختگی🌅 👑 شعبه های اصلی ما💯💯💯 ✔@maxwax_saqqez🔱 ✔@maxwax_kam 🔱 ✔@maxwax_bnd🔱 -------------------------------------------- #سرامیک_بدنه #ریکاوری #احیای_رنگ #صفرشویی #کامیاران #شفاف_سازی #دیتیلینگ #قلم_گیری #پولیش #واکس #ماشین #رنگ # #maxwax_kam

Share 67 13
almas.soltan. خودمون به آدما یاد میدیم که چجوری زجرمون بدن وگرنه اونا که مارو بلد نب

خودمون به آدما یاد میدیم که چجوری زجرمون بدن وگرنه اونا که مارو بلد نبودن

Share 64 2
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
eisabigdely. دیدی‌گفتم‌یروز‌خوب‌میاد

دیدی‌گفتم‌یروز‌خوب‌میاد

Share 121 25
adnanvazehi71. درد رو ازهرطرف بخونی میشه دردولی درمان رو از اخربخونی میشه نامرد مواظب

درد رو ازهرطرف بخونی میشه دردولی درمان رو از اخربخونی میشه نامرد مواظب باش واسه دردت به هردرمانی تن ندی 💉💊

Share 24 2
ashkan.marabi. غرق شدن توی اب ؛ نشانه این نیست که افتادی توی اب...نشانه اینه که بلد ن

غرق شدن توی اب ؛ نشانه این نیست که افتادی توی اب...نشانه اینه که بلد نبودی بالا بیای⁦⁦⚙️⁩

Share 85 0
hezarehsevom10003. ژانر : اکشن |هیجان انگیز | درام

محصول : 2019 آمریکا

امتیاز: 10/7.7

ژانر : اکشن |هیجان انگیز | درام محصول : 2019 آمریکا امتیاز: 10/7.7 زبان: دوبله فارسی کارگردان : Vince Gilligan بازیگران : Aaron Paul خلاصه داستان : سریال «برکینگ بد» که بین‌ سال‌ ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ در قالب ۵ فصل پخش شد روایتگر داستان «والتر وایت» (برایان کرانستون) معلم شیمی یک دبیرستان است که مبتلا به سرطان ریه پیشرفته است و تصمیم میگیرد پیش از فرارسیدن مرگش و برای تأمین مالی خانواده‌ به همراه یکی از دانش‌آموزانش (جسی پینکمن) دست به تولید و پخش مت‌آمفتامین (شیشه) بزند اما رفته رفته تبدیل به یکی از بزرگترین مافیای مواد مخدر در جنوب ایالات متحده می‌شود. در خلاصه این فیلم آمده در سایه فرار دراماتیک «جسی پینکمن» از اسارت، او حالا باید با گذشته خود کنار بیاید تا بتواند آینده‌ای برای خود بسازد. 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 40 0
hezarehsevom10003. Jarhead: Law of Return (2019)  103 دقیقه جنگی
 کیفیت 1080p
 کارگردانی:

Jarhead: Law of Return (2019) 103 دقیقه جنگی کیفیت 1080p کارگردانی:Don Michael Paul ستارگان:Yael Eitan, Nicholas Aaron, Shanti Ashanti, Ben Cros سرگرد "رونان جکسون"، خلبان جنگنده برجسته و فرزند "رابرت پاتریک" سناتور آمریکایی، هنگام پرواز در فضای هوایی سوریه مورد اصابت گلوله قرار می گیرد، پس از این حادثه به صورت معجزه آسایی جان سالم به در میبرد ولی جکسون توسط گروهی از شبه نظامیان اسیر می شود و .... 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 34 0
hezarehsevom10003. ژانر : درام | فانتزی | ترسناک | هیجان انگیز
 7.0/10 از 82,653 رای
زبان

ژانر : درام | فانتزی | ترسناک | هیجان انگیز 7.0/10 از 82,653 رای زبان : English کیفیت : – 1080p فرمت : MKV محصول : USA ستارگان : Sophia Lillis, James McAvoy, Jessica Chastain کارگردان : Andy Muschietti خلاصه داستان : ایت 2، یک فیلم ترسناک ماورائی به کارگردانی اندی موشیاتی است که در ادامه قسمت قبلی ایت 2017 ساخته شده است. جیمز مک آووی، جسیکا چستین، بیل هیدر و بیل اسکارشگورد به ایفای نقش در این فیلم می‌پردازند. داستان هر دو فیلم بر اساس رمان استیون کینگ می‌باشد. 27 سال بعد از وقایع شوم قسمت نخست اکنون نوجوانان گروه Losers Club در دوران جوانی بسر میبرند اما یک تماس تلفنی مرموز آن ها را بار دیگر گرد هم می‎آورد… 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 42 0
hezarehsevom10003. نام فیلم:  Viy 2 Journey To China
ژانر:  فانتزی ، ماجراجویی
کارگردان:

نام فیلم: Viy 2 Journey To China ژانر: فانتزی ، ماجراجویی کارگردان: Colin Trevorrow ستارگان: Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Anna Churina محصول کشور: چین سال انتشار: ۲۰۱۹ مدت زمان: ۱۲۰ دقیقه خلاصه داستان:داستان این فیلم در قرن هجدهم قرار دارد و ادامه‎ی ماجراجویی‌های تازه‎ی جاناتان گرین را دنبال می‎کند ، زیرا او یک سفر علمی و 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 39 0
hezarehsevom10003. ژانر : بیوگرافی , خانوادگی , غم‌انگیز
 ۷٫۱/۱۰ از ۱۰۱ رای
مدت زمان : ۱۰

ژانر : بیوگرافی , خانوادگی , غم‌انگیز ۷٫۱/۱۰ از ۱۰۱ رای مدت زمان : ۱۰۷ دقیقه زبان : انگلیسی فرمت : MKV انکودر : F2M محصول : آمریکا ستارگان : Andrew Steel, Tom Sizemore, Danny Trejo, Frank Whaley کارگردان : Theo Davies خلاصه داستان : در خلاصه داستان این فیلم بیوگرافی و خانوادگی آمده است ، آرزوی یک پسر باعث تغییر یک مرد شد ، آرزوی یک مرد دنیا را تغییر داد. این فیلم بیوگرافی داستان واقعی زندگی فرانک شانکویتز پلیس موتورسوار ایالت آریزونا و موسس خیریه‌ی یک آرزو کن را به تصویر می‌کشد و… 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 39 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
hezarehsevom10003. درام, جنایی, هیجان انگیز

فیلم Baazaar
کیفیت 1080p
امتیاز7.5/10
کارگرد

درام, جنایی, هیجان انگیز فیلم Baazaar کیفیت 1080p امتیاز7.5/10 کارگردانی:Gauravv K. Chawla ستارگان:Radhika Apte, Saif Ali Khan, Chitrangda Singh, Manish Chaudhary داستان فیلم که حول و حوش معاملات سهامی می چرخد، بر روی موفق شدن در این حوضه در عالم بزرگ و خراب بمبئی تمرکز دارد. در این فیلم بازیگرانی همچون سیف علی خان، چیترانگادا سینگ و رادیکا آپته به ایفای نقش پرداخته اند… 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 40 0
hezarehsevom10003. ژانر : اکشن | جنایی | معمایی

زبان : English

فرمت : MKV
محصول : Canad

ژانر : اکشن | جنایی | معمایی زبان : English فرمت : MKV محصول : Canada | USA ستارگان : Bruce Willis, Michael Chiklis, Meadow Williams کارگردان : Brian A. Miller خلاصه داستان : 10 دقیقه تمام شد یا 10 دقیقه گذشته است، فیلمی اکشن به کارگردانی برایان میلر و با بازی بروس ویلیس و مایکل چکلیس است. چند پلیس با همکاری چند سارق تصمیم میگرند تا از بانک فدرال رزرو لس آنجلس سرقت انجام دهند… 👇👇👇 🦋💃 🎼هـــــــــزاره سوم 🌹Join🔜 @HezarehSevom10003 🆔 instagram.com/ HezarehSevom10003 پیج اینستاگرام ما فالو بشه❤️👆👆👆

Share 47 0