(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Statistics

0Best Friend(s)
No content yet
0Check-in(s)
No content yet
1User Topics
  • Travel

Kha Duy Lê khaduyle_makeup khaduyle_makeup Posts

khaduyle_makeup. Sài gòn còn những góc xinh xắn thế này đây. 
Layout tóc đơn giản cho c

Sài gòn còn những góc xinh xắn thế này đây. Layout tóc đơn giản cho cô dâu chụp Prewedding. 📷 Nguyen Luan 💐 Đặng Linh ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 / 089 6627346/ 0967008552 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 23 0
khaduyle_makeup. Sài gòn còn những góc xinh xắn thế này đây. 
Layout tóc đơn giản cho c

Sài gòn còn những góc xinh xắn thế này đây. Layout tóc đơn giản cho cô dâu chụp Prewedding. 📷 Nguyen Luan 💐 Đặng Linh ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 / 089 6627346/ 0967008552 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 19 1
khaduyle_makeup. Sài gòn còn những góc xinh xắn thế này đây. 
Layout tóc đơn giản cho c

Sài gòn còn những góc xinh xắn thế này đây. Layout tóc đơn giản cho cô dâu chụp Prewedding. 📷 Nguyen Luan 💐 Đặng Linh ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 / 089 6627346/ 0967008552 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 28 0
khaduyle_makeup. Thay đổi phong cách một chút buổi họp báo tối nay của em. 
Chúc em thậ

Thay đổi phong cách một chút buổi họp báo tối nay của em. Chúc em thật rạng rỡ nhé Hồng Đào ❤️ ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 10 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
khaduyle_makeup. Thay đổi phong cách một chút buổi họp báo tối nay của em. 
Chúc em thậ

Thay đổi phong cách một chút buổi họp báo tối nay của em. Chúc em thật rạng rỡ nhé Hồng Đào ❤️ ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 15 0
khaduyle_makeup. Thay đổi phong cách một chút buổi họp báo tối nay của em. 
Chúc em thậ

Thay đổi phong cách một chút buổi họp báo tối nay của em. Chúc em thật rạng rỡ nhé Hồng Đào ❤️ ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 10 0
khaduyle_makeup. Khi cô dâu ở Canada tổ chức lễ cưới ở Saigon và đã book Didi trước 1 n

Khi cô dâu ở Canada tổ chức lễ cưới ở Saigon và đã book Didi trước 1 năm tròn. “Em trông chờ ngày được anh Di make up lắm luôn, kiểu không biết đến phiên em có được xuât sắc như mấy cô dâu trước của anh không. Ai ngờ là sau cưới mấy tuần, mà gia đình và bạn bè, đặc biệt là chú rể cứ nhắc lại và khen không ngớt make up đáng-đồng-tiền hôm đó hihi” ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 4 0
khaduyle_makeup. Khi cô dâu ở Canada tổ chức lễ cưới ở Saigon và đã book Didi trước 1 n

Khi cô dâu ở Canada tổ chức lễ cưới ở Saigon và đã book Didi trước 1 năm tròn. “Em trông chờ ngày được anh Di make up lắm luôn, kiểu không biết đến phiên em có được xuât sắc như mấy cô dâu trước của anh không. Ai ngờ là sau cưới mấy tuần, mà gia đình và bạn bè, đặc biệt là chú rể cứ nhắc lại và khen không ngớt make up đáng-đồng-tiền hôm đó hihi” ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 3 0
khaduyle_makeup. Khi cô dâu ở Canada tổ chức lễ cưới ở Saigon và đã book Didi trước 1 n

Khi cô dâu ở Canada tổ chức lễ cưới ở Saigon và đã book Didi trước 1 năm tròn. “Em trông chờ ngày được anh Di make up lắm luôn, kiểu không biết đến phiên em có được xuât sắc như mấy cô dâu trước của anh không. Ai ngờ là sau cưới mấy tuần, mà gia đình và bạn bè, đặc biệt là chú rể cứ nhắc lại và khen không ngớt make up đáng-đồng-tiền hôm đó hihi” ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 15 1
khaduyle_makeup. Cô dâu yêu thích trong trẻo nhẹ nhàng là đây. 
Làn da khô của cô dâu đ

Cô dâu yêu thích trong trẻo nhẹ nhàng là đây. Làn da khô của cô dâu được phủ căng bóng, mịn màng và hoàn hảo giữ đến hêt phần lễ gia tiên và kéo dài đên hêt phân lễ nhà hàng buổi trưa. Đáo để chưa hihi ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 10 0
khaduyle_makeup. Cô dâu yêu thích trong trẻo nhẹ nhàng là đây. 
Làn da khô của cô dâu đ

Cô dâu yêu thích trong trẻo nhẹ nhàng là đây. Làn da khô của cô dâu được phủ căng bóng, mịn màng và hoàn hảo giữ đến hêt phần lễ gia tiên và kéo dài đên hêt phân lễ nhà hàng buổi trưa. Đáo để chưa hihi ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 13 2
khaduyle_makeup. Cô dâu yêu thích trong trẻo nhẹ nhàng là đây. 
Làn da khô của cô dâu đ

Cô dâu yêu thích trong trẻo nhẹ nhàng là đây. Làn da khô của cô dâu được phủ căng bóng, mịn màng và hoàn hảo giữ đến hêt phần lễ gia tiên và kéo dài đên hêt phân lễ nhà hàng buổi trưa. Đáo để chưa hihi ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 và 089 6627346 (trợ lý) hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7

Share 6 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
khaduyle_makeup. Tone Thái lèn cho cô dâu tiệc tối qua của Di. 
Tóc sóng nước tuôn chảy

Tone Thái lèn cho cô dâu tiệc tối qua của Di. Tóc sóng nước tuôn chảy phối với tone màu vang đỏ sexy, kết hợp với nụ cừoi xinh gợi cảm là không gì bằng rồi ạ. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 32 2
khaduyle_makeup. Tone Thái lèn cho cô dâu tiệc tối qua của Di. 
Tóc sóng nước tuôn chảy

Tone Thái lèn cho cô dâu tiệc tối qua của Di. Tóc sóng nước tuôn chảy phối với tone màu vang đỏ sexy, kết hợp với nụ cừoi xinh gợi cảm là không gì bằng rồi ạ. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 36 0
khaduyle_makeup. Tone Thái lèn cho cô dâu tiệc tối qua của Di. 
Tóc sóng nước tuôn chảy

Tone Thái lèn cho cô dâu tiệc tối qua của Di. Tóc sóng nước tuôn chảy phối với tone màu vang đỏ sexy, kết hợp với nụ cừoi xinh gợi cảm là không gì bằng rồi ạ. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . ✨ NHẬN HỌC VIÊN MAKE UP CÁ NHÂN Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 29 0
khaduyle_makeup. xin chào ngày mới. 
sáng dậy làm ngay quả tóc uốn lượn sóng sánh thế n

xin chào ngày mới. sáng dậy làm ngay quả tóc uốn lượn sóng sánh thế này. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 42 0
khaduyle_makeup. xin chào ngày mới. 
sáng dậy làm ngay quả tóc uốn lượn sóng sánh thế n

xin chào ngày mới. sáng dậy làm ngay quả tóc uốn lượn sóng sánh thế này. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 52 0
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
khaduyle_makeup. xin chào ngày mới. 
sáng dậy làm ngay quả tóc uốn lượn sóng sánh thế n

xin chào ngày mới. sáng dậy làm ngay quả tóc uốn lượn sóng sánh thế này. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 40 1
khaduyle_makeup. Cô ba xứ gạo Bình Minh Vĩnh Long cứ nhắn đi nhắn lại với Di là muốn Th

Cô ba xứ gạo Bình Minh Vĩnh Long cứ nhắn đi nhắn lại với Di là muốn Thật Nhẹ Nhàng. Thế nên nhẹ nhàng, nhưng không quên điểm nhấn cho Layout Rước Dâu nha cô dâu. Nay ai cũng khen hết trơn, cô dâu -bạn bè- gia đình hết lời, thiệt là làm cho anh Make up vui quá đi thôi. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 50 0
khaduyle_makeup. Cô ba xứ gạo Bình Minh Vĩnh Long cứ nhắn đi nhắn lại với Di là muốn Th

Cô ba xứ gạo Bình Minh Vĩnh Long cứ nhắn đi nhắn lại với Di là muốn Thật Nhẹ Nhàng. Thế nên nhẹ nhàng, nhưng không quên điểm nhấn cho Layout Rước Dâu nha cô dâu. Nay ai cũng khen hết trơn, cô dâu -bạn bè- gia đình hết lời, thiệt là làm cho anh Make up vui quá đi thôi. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 21 0
khaduyle_makeup. Cô ba xứ gạo Bình Minh Vĩnh Long cứ nhắn đi nhắn lại với Di là muốn Th

Cô ba xứ gạo Bình Minh Vĩnh Long cứ nhắn đi nhắn lại với Di là muốn Thật Nhẹ Nhàng. Thế nên nhẹ nhàng, nhưng không quên điểm nhấn cho Layout Rước Dâu nha cô dâu. Nay ai cũng khen hết trơn, cô dâu -bạn bè- gia đình hết lời, thiệt là làm cho anh Make up vui quá đi thôi. ✨ĐÀO TẠO HỌC VIÊN CHUYÊN NGHIỆP VÀ NÂNG CAO . Liên hệ để đựợc tư vấn số : 0778112429 hoặc inbox face book nhé. 🏡🏡🏡👉🏻 KHADUYLE MAKE UP CLASS: Hoàng Anh Thanh Bình. D4 Tân Hưng Q7 #beauty #skincare #makeup #haircare #itgtopshelfie #shelfie #beautyblogger #instabeauty #glossier #firstaidbeauty #drunkelephant #urbanoutfitters #kbeauty #goop #sisley #giveaway #facechart #makeupartistmagazine #makeupforbarbies #makeupartist #creativemakeup #ôtd

Share 25 0